Den, kdy Margaret Thatcherová klopýtla

Mohlo by se vám líbit...