Český scénář odposlechové aféry (sloupek pro Médiář)