Výbušný komentář v New York Times nic nového nepřinesl